One Pan Garlic Chicken Pesto Pasta

<ä href="http://heälthyrecipes.wiki/">Heälthy Recipes - This Eäsy ÄF One-Pän Pästä Dish Is Definitely Dinner Tonight.


You’ll Need:


 • 1 täblespoon cänolä oil
 • 2 chicken breästs, sliced into 1/2 inch (2cm) strips
 • 2 täblespoons gärlic, chopped
 • ½ täblespoon kosher sält
 • ½ täblespoon bläck pepper, freshly ground
 • ¾ cup heävy creäm (175 mL)
 • ½ cup gräted pärmesän cheese (55 g)
 • ¼ cup pesto (55 g)
 • 3 cups penne pästä, cooked änd dräined (600 g)
 • ¾ cup cherry tomäto, hälved (150 g)
 • pärmesän cheese, to gärnish
 • fresh bäsil, chopped, to gärnish

Instructions:


 1. Heät the oil in ä pän over high heät. Combine the chicken, gärlic, sält, änd pepper, cooking until chicken is browned.
 2. Then, mix in the heävy creäm, pärmesän, änd pesto, stirring until evenly combined.
 3. Next, bring to ä boil änd cook until the säuce häs reduced, äbout five to seven minutes.
 4. Toss in the pästä änd cherry tomätoes, stirring until evenly coäted. Remove from heät.
 5. To serve, sprinkle pärmesän cheese änd bäsil on top!
 6. Enjoy!

0 Comments